خدمات مراقبتی و همراهی

برخی از سالمندان از پس کارهای شخصی خود برمی‌آیند ولی برای برخی از خدمات نیاز به کسی دارند که به آن‌ها کمک کند.

به عنوان مثال خدماتی مثل کار اداری و نظافت و … خدماتی هستند که فرد سالمند با اینکه توان انجام دادن آن را دارد ولی ترجیح بدهد کس دیگری این کار را برایش انجام دهد.

ما در اینجا خدماتی از این دست را به صورت ساعتی ارائه می‌دهیم تا نیاز سالمندان به این نوع خدمات را به طور کامل مرتفع کنیم.

افرادی که برای ارائه خدمات می‌آیند مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند و سوابق آن‌ها چک شده است. 

سوء سابقه افراد بررسی شده و از آن‌ها وثیقه گرفته شده تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

بله شما می‌توانید خدمات روزهای آتی را رزرو نمایید و به صورت منظم ثبت سفارش کنید.