خرید بیمه نامه و پیگیری خسارات

خرید بیمه‌نامه‌ها و پیگیری خسارات بیمه‌‌ای سالمندان جزو خدماتی است که مجموعه ما به صورت رایگان به سالمندان ارائه می‌کند. در صورتی که یکی از اشتراک‌های ما را خریداری کرده باشید می‌توانید تمام خدمات مربوط به خریداری بیمه‌نامه‌ها و همچنین دریافت خسارت‌های بیمه، به خصوص خسارت‌‌های مربوط به بیمه درمان تکمیلی خود را به ما بسپارید.

همه این کارها با چند کلیک ساده انجام میشه!

خدمات ما

مشخصات بیمه نامه قبلی خود را بدهید و تمام مراحل صدور بیمه نامه را به ما بسپارید.

درخواست خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما برای پیگیری خسارت اقدام کنند.